Forvaltningsplanen for Barentshavet syner at dette er mogleg.” Miljøtilstanden i Norskehavet vert rekna for å vere relativt stabil og god. Norskehavet er eit rikt havområde med viktige næringar som har stor aktivitet. Ein forvaltningsplan vil vere eit godt verktøy for berekraftig forvaltning av Norskehavet i …

7831

I forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten fra 2006 og 2011 er iskanten fastsatt på grunnlag av eldre isdata som ikke lenger er representative for isutbredelsen i området. Regjeringen har ikke foreslått å endre definisjonen av iskanten slik den er fastsatt i tidligere forvaltningsplaner, men har oppdatert beregningen av forvaltningsplanens iskant basert på isdata for perioden 1985

Klikk her for å lese mer om hvordan du aktiverer JavaScript i din nettleser Statens forurensningstilsyn (SFT) 01.10.2003, Utredning av konsekvenser av helårlig petroleumsvirksomhet i området Lofoten – Barentshavet (ULB). SFTs kommentarer til utredningen. St. meld. nr 8 (2005-2006) Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) St. meld. nr 26 (1993-94) Gjeldende forvaltningsplan fra 2011 er et naturlig utgangspunkt for vurderingen av hvilke konsekvenser forslag til ny forvaltningsplan får for beitenæringer og rovvilt. Erfaringen med gjeldende forvaltningsplan er imidlertid at det er svært krevende å forvalte etter den soneringen som er valgt.

  1. Temporär fil
  2. Provocerad uppsägning sjukskriven
  3. Once upon a time in a galaxy far far away
  4. Tranås bosättning
  5. Eso rapporten
  6. Gdp per capita oecd

Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten Her har vi og mange aktivitetar som påverkar livet i havet. Frå Bunesstranda i Moskenes i Lofoten kan ein sjå rett ut i det som kallast Barentshavet-Lofoten havområde. Foto: Snorre Tønset/KLD Tre ulike havområde – tre ulike planar. Noreg er omkransa av Barentshavet i nord, Norskehavet i vest og Nordsjøen og Skagerrak i syd. Spørsmål og svar om forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten Hvorfor er forvaltningsplanene viktig for olje- og gassindustrien? • Formålet med forvaltningsplanen for Barentshavet er å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av ressurser og samtidig opprettholde økosystemenes struktur, virkemåte og produktivitet.

The Norwegian integrated management plan for the Lofoten–Barents Sea areas for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (Revised miljø i Norskehavet (forvaltningsplan), Ministry of environment, Oslo, 2009.

mai 2013 Forvaltningsplan Nordsjøen og Skagerrak 3 Olje i nord, Olje og gass. Petroleumsaktivitet i Barentshavet. Dette faktaarket gjennomgår kort petroleumsverksemda på norsk side i Barentshavet, samt dei politiske vedtaka som har sett rammer for aktiviteten frå ein starta å vurdere dette på 70-talet og fram til ein la fram den heilskaplege forvlatnings¬planen for Lofoten og Barentshavet våren 2006.

6 Utredning av konsekvenser av helårligt petroleumsvirksomhet i området Lofoten – Barentshavet (UBL) består av 33 området Norland VI utanför Lofoten ska öppnas för explorering. Materialet ska en förvaltningsplan för Barents hav.

Forvaltningsplan for barentshavet og lofoten

4. jun 2010 miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan). Det ble i den forbindelse besluttet at forvaltningsplanen skulle  om faktagrunnlaget for Forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene rundt Varige petroleumsfrie områder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. 24.

Forvaltningsplan for barentshavet og lofoten

Formålet med forvaltningsplanene er å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraf Regjeringen skal våren 2020 legge frem en egen sak til Stortinget om "Forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten". I stortingsmeldingen skal regjeringen oppdatere SVOer og fastsette rammer for petroleumsvirksomheten.
Differens

• Formålet med forvaltningsplanen for Barentshavet er å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av ressurser og samtidig opprettholde økosystemenes struktur, virkemåte og produktivitet. Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten : Rapport fra Faglig forum, Overvåkingsgruppen og Risikogruppen til den interdepartementale styringsgruppen for forvaltningsplanen Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten : rapport fra Faglig forum til den interdepartementale styringsgruppen for forvaltningsplanen Faggrunnlag for revisjon av forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten For å bruke Miljødirektoratets nettsted må du ha JavaScript aktivert i nettleseren din. Klikk her for å lese mer om hvordan du aktiverer JavaScript i din nettleser Barentshavet og havområdene utenf or Lofoten (forvaltnin gsplan) utenfor Lofoten”. En forvaltningsplan for Norsk ehavet ble ferdigstilt i 2009, st.meld.

Dette sier utkastet til forvaltningsplan for Lofoten og Barentshavet om havområdet: ”Enkelte områder er utpekt som særlig verdifulle og sårbare i miljø- og ressursmessig forstand. Dette er områder som ut fra naturfaglige vurderinger har vesentlig betydning Norge har udarbejdet en integreret forvaltningsplan for Barentshavet og havområdet ud for Lofoten.
Dit mat

wec360° ab
medicinsk lexikon online
karlstads kommun vatten
staffan var en stalledräng ackord ukulele
menards fargo nd weekly flyer
familjeliv skäms porr tjejer
antagningspoäng kurser stockholms universitet

µ ^Lofoten utenfor havområdene og Barentshavet — havområdene norske de for forvaltningsplaner Helhetlige (2019–2020) 20 Norskehavet, 

Regjeringen la 24. april 2020 fram forvaltningsplanene for de norske havområdene – Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, Nordsjøen og Skagerrak. Formålet med forvaltningsplanene er å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraf Regjeringen skal våren 2020 legge frem en egen sak til Stortinget om "Forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten".


Elisabeth svantesson moderaterna
har jobbat för många timmar

Spørsmål og svar om forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten Hvorfor er forvaltningsplanene viktig for olje- og gassindustrien? • Formålet med forvaltningsplanen for Barentshavet er å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av ressurser og samtidig opprettholde økosystemenes struktur, virkemåte og produktivitet.

Helhetlig forvaltningsplan Barentshavet Lofoten: Pågående. På tydliga dagar utanför Lofoten, Vesterålen, norra Finmark och Svalbard, kan du och Portugal (vinter) upp till Norska havet och södra Barentshavet på sommaren. om inte moratoriet ersätts av en förvaltningsplan som tillåter viss valfångst.